Disputationer Disputation: Stefhanie Romero

2022-12-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal B64. Även via Zoom

Traction force and long-term outcome in children born after a vacuum assisted delivery

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61065195524

Huvudhandledare

Docent Gunilla Ajne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Professor Magnus Westgren
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

MD, PhD Katarina Lindström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för pediatrik

Fakultetsopponent

Professor Pål Øian
Universitetssykehuset Nord-Norge
Institutionen för Obstetrik och Gynekologi

Betygsnämnd

Professor Ulrika Ådén
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Enheten för neonatologi

Professor Ulf Högberg
Uppsala Universitet
Institutionen för Kvinnors och Barns hälsa
Enheten för Obstetrik

Docent Caroline Lilliecreutz
Linköping Universitet
Institutionen för Biomedicinska och Kliniska vetenskaper
Enheten för Barns och Kvinnors hälsa

Kontakt

Stefhanie Romero Doktorand