Disputationer Disputation: Stefanie Marie Renken

2023-04-14 9:30 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord, A5:04

Evaluating antitumoral lymphocytes for adoptive cell therapy: oxidative stress, neoantigen processing and co-stimulation.

Opponent

Professor Per thor Straten, University of Copenhagen, Department of Immunology and Microbiology

Betygsnämnd

Professor Michael Uhlin, Karolinska Institutet, institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Professor Kristoffer Hellstrand, Göteborgs universitet, Institute of Biomedicine, avdelningen för infektionssjukdomar  
Docent Ourania Kostopoulou, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Handledare

Huvudhandledare

PhD Stina Wickström, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi, institutionen för klinisk neurovetenskap

Bihandledare

Professor Andreas Lundqvist, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!