Disputationer Disputation: Sridharan Ganesan, HERM

2019-06-18 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Blickagången 16, Neo, Medicinaren 25, Institutionen för medicin, Huddinge 

Titel: Regulation of calcium flux by activating and inhibitory receptor crosstalk in NK cells

Datum: 18 juni 2019

Tid: 09.30

Lokal: Blickagången 16, Neo, Medicinaren 25, Institutionen för medicin, Huddinge 

Doktorand: Sridharan Ganesan, HERM, (Centrum för hematologi och regenerativ medicin)

Huvudhandledare: Dr. Petter Höglund, HERM (Centrum för hematologi och regenerativ medicin)

Bihandledare: Dr. Yenan Bryceson,  HERM (Centrum för hematologi och regenerativ medicin)

Bihandledare: Dr. Iyadh Douagi,  HERM (Centrum för hematologi och regenerativ medicin)

Opponent: Dr. Andrew P Makrigiannis, Dalhousie University, Canada