Disputationer Disputation: Soophie Olfat

2024-06-14 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Neo, Jan-Åke Gustafssonsalen, Blickagången 16

Titel: "Studies on the modulation of gene expression via 3’UTR editing to model and treat neurological disease"

Huvudhandledare

Jaan-Olle Andressoo, Senior forskare, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för neurogeriatrik

Bihandledare

Janne Johansson, Professor, Karolinska Institutet, institutionen för medicin, avdelningen för biologisk demensforskning

Erika Bereczki, Forskningsspecialist, Karolinska Institutet, institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi samt institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Opponent

Deniz Kirik, Professor, Lund universitet, Brain Repair and Imaging in Neural Systems (BRAINS)

Betygsnämnd

Henna Tyynismaa, Professor, Helsinki universitet, institutionen för medicinisk och klinisk genetik STEMM - Forskningsprogramm för stammceller och metabolism

Sarka Lehtonen, Docent, Helsinki universitet, centrum för neurovetenskap

Rafael Frias, Docent, Karolinska institutet, institutionen för laboratoriemedicin, enheten för Experimentell cancermedicin

Kontakt

Profile image

Soophie Olfat

Doktorand-L