Disputationer Disputation: Sonja Baldursdottir

2023-12-08 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft auditorium L1:00, Anna Steckséns gata 53

Titel: "Newborn Respiratory Support Using Distending Pressure: the Effect of Interfaces and System Design on Performance and Outcome."

Huvudhandledare

Baldvin Jonsson, professor, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Thomas Drevhammar, docent, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet. 

Snorri Donaldsson, PhD, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, avdelningen för neonatologi, obstetrik, gynekologi och reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet. 

Opponent

Colm O´Donnell, professor, School of Medicine & Medical Science, University College Dublin. 

Betygsnämnd

Kajsa Bohlin-Blennow, docent, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC, enheten för pediatrik, Karolinska Institutet. 

Ola Andersson, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, enheten för pediatrik, Lunds Universitet. 

Stefan Johansson, docent,  Institutionen för medicin, Solna, avdelningen för klinisk epidemiologi, Karolinska Institutet.  

Kontakt

Sonja Baldursdottir Doktorand;Anknuten till Forskning