Disputationer Disputation: Sonia Cismas

2022-12-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Mangan BioClinicum J6

When the bear lost its tail: targeting the GRK/β-arrestins downstream IGF1R in non-epithelial malignancies

Opponent

Docent Padraig D´arcy , Linköpings universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper

Betygsnämnd

Docent Sergiu-Bogdan Catrina, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi
Docent Ioana Simona Chisalita, Linköpings universitet, Institutionen för hälsa, medicin och vård
Docent Bertha Brodin, Kungliga Tekniska Högskolan, institutionen för biomedicinsk fysik och röntgenfysik

Handledare

Huvudhandledare

Docent Leonard Girnita, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor George A. Calin, MD Anderson Cancer Center, The University of Texas , Center for RNA Interference and Non-coding RNA
PhD Takashi Shibano, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Välkommen!