Disputationer Disputation: Sofia Hultman Dennison

2021-05-07 9:00 Add to iCal
Campus Solna Föreläsningssal Petrén, Nobels väg 12b. Även via Zoom

Complications due to acute rhinosinusitis in children

Join via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64447964071?pwd=d3JYQVB3T1Z5eitHYXArMlh1RkFFdz09 

Huvudhandledare

Professor Pär Stjärne
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik -CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Bihandledare

MD., PhD. Anna Granath
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik -CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

MD., PhD. Olof Herrting
Karolinska Institutet
Institutionen för kvinnor och barns hälsa
Enheten klinisk pediatrik

Docent Mats Holmström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik -CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Fakultetsopponent

Professor Richard Douglas
University of Auckland
Department of Surgery

Betygsnämnd

Docent Sven-Arne Silfverdal
Umeå Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för pediatrik

Professor Diana Berggren
Umeå Universitet
Institutionen för klinisk vetenskap
Enheten för öron-,näs-och halssjukdomar

Professor Stellan Hertegård
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik -CLINTEC
Enheten för öron-, näs-och halssjukdomar

Kontakt

Sofia Hultman Dennison Anknuten till Forskning