Disputationer Disputation Siri Thor

2023-05-26 10:00 Add to iCal
Campus Solna Inghesalen, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Titel: Alcohol-related harm among youth in Sweden

Huvudhandledare 

PhD Jonas Landberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare 

Forskare Johan Svensson, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN)

Universitetslektor Peter Larm, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholm universitet 

Professor Thor Norström, Institutet för social forskning, Stockholm universitet

Opponent

Docent Martin Stafström, Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet 

Betygsnämnd 

Professor Stefanie Möllborn, Sociologiska institutionen, Stockholm universitet

Universitetslektor Sabina Kapetanovic, Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi, Högskolan Väst 

Universitetslektor Evelina Landstedt, Institutionen för sociala och psykologiska studier, Karlstad universitet

Kontakt

Siri Nyström Thor Anknuten till Forskning