Disputationer Disputation Silvia Fanton

2023-06-09 9:15 Add to iCal
Campus Solna Andreas Vesalius, Berzelius väg 3

Titel: Brain imaging of chronic pain: From the association with immune mechanisms to brain networks

Huvudhandledare 

Professor Eva Kosek, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare 

Professor Peter Fransson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. William Hedley Thompson, Institutionen för tillämpad IT, Göteborgs universitet 

Opponent 

Prof Ben Seymour, Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Medical Sciences, University of Oxford 

Betygsnämnd 

Biträdande professor India Morrison, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV), Linköping universitet 

Professor Håkan Fischer, Institutionen för psykologi, Stockholm universitet 

Professor Siri Leknes, Institutionen för psykologi, Oslo universitet 

Kontakt

Silvia Fanton Anknuten till Forskning