Disputationer Disputation: Shaofan Chen

2020-10-14 9:00 Add to iCal
Campus Solna OBS! Ny sal: David, Tomtebodavägen 18a, Karolinska Institutet, Solna (begränsat antal platser)

Välkommen till Shaofan Chens disputation onsdag den 14 oktober 2020, med start kl. 09:00 i sal David (OBS!ändrat) i Widerströmska. Eftersom antal platser i salen är begränsad till 17 ser vi gärna att ni deltar vid disputationen online via Zoom eller telefon (du kan ansluta från och med kl. 08:00).

Delta i mötet online

Via Zoomlänk.

Mötes-ID: 660 6421 7482
Lösenkod: 136656

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 660 6421 7482

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer 660 6421 7482 när du uppmanas göra det. 

  • +46 850 539 728
  • +46 8 4468 2488
  • +46 8 5016 3827
  • +46 8 5050 0828
  • +46 8 5050 0829
  • +46 8 5052 0017

Mötes-ID: 660 6421 7482

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken https://ki-se.zoom.us/u/cbYQ2aaqrx

Anslut via SIP

66064217482@109.105.112.236

66064217482@109.105.112.235

Anslut via H.323

109.105.112.236
109.105.112.235

Mötes- ID: 660 6421 7482
Lösenkod: 136656

Anslut via Skype for Business

https://ki-se.zoom.us/skype/66064217482

Titel

"Will diabetes care move closer to rural patients in rural China? Assessing the impact of an educational intervention for type 2 diabetes among patients and health care professionals in rural China"

Författare

Shaofan Chen, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Nawi Ng, Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid institutionen för medicin

Huvudhandledare

Bo Burström, Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa

Bihandledare

Dongfu Qian, Nanjing Medical Unversity, School of Health Policy and Management, China

Vibeke Sparring, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Betygsnämnd

Per Wändell, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lars Lindholm, Umeå universitet, institutionen för epidemiologi och global hälsa

Cecilia Stålsby Lundborg, Karolinska Institutet, institutionen för global folkhälsa

Ordförande

Niklas Juth, Karolinska Institutet, institutionen för lärande, informatik, management och etik

Kontakt

Shaofan Chen