Disputationer Disputation Senka Sendic

2023-10-20 9:00 - 12:30 Add to iCal
Aulan, Entrévägen 2, Danderyds sjukhus

Dysregulation of the immune system in chronic kidney disease and the impact on disease manifestations and co-morbidity.

Huvudhandledare:
Joachim Lundahl, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Bihandledare:
Stefan Jacobson, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Anna Nopp Scherman, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Betygsnämnd:
Maria Eriksson Svensson, Uppsala Universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper
Guro Gafvelin, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap
Michael Hultström, Uppsala Universitet, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, anestesi och intensivvård

Opponent:
Bernd Stegmayr, senior professor, Uppsala Universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
 

 

 

 

Kontakt

Senka Sendic Doktorand