Disputationer Disputation: Sebastian Lindblom

2021-01-08 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, NEO, Blickagången 16 eller via Zoom

Understanding the links: The exploration of care transitions between hospital and continued rehabilitation in the home after stroke

Huvudhandledare

Charlotte Ytterberg, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi

Bihandledare

Maria Flink, med.dr., Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lena von Koch, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ann Charlotte Laska, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Marie Elf, professor, Högskolan Dalarna, Akademin utbildning, hälsa och samhälle

Opponent

Pernilla Åsenlöf, professor, Uppsala Universitet, Institutionen för neurovetenskap

Betygsnämnd

Ingvar Krakau, docent, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna

Maria Hägglund, docent, Uppsala Universitet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Christina Brogårdh, professor, Lunds Universitet, Institutionen för hälsovetenskaper

Zoom

Välkommen att delta via Zoom!

https://ki-se.zoom.us/j/64017960537

Kontakt