Disputationer Disputation Sebastian Havervall

2024-05-31 9:00 - 12:30 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, Entrévägen 2, plan 3

Immune Responses after SARS-CoV-2 Infection and/or Vaccination

Huvudhandledare:
Charlotte Thålin, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Bihandledare:
Sophia Hober, Kunglia Tekniska Högskolan (KTH), Avdelningen för proteinteknologi
Mia Philipson, Uppsala Universitet, Institutionen för Medicinskt cellbiologi

Betygsnämnd:
Jorma Hinkula, Linköpings Universitet, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper
Pontus Nauclér, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna
Susanna Brighenti, Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Huddinge

Opponent:
Professor Magnus Gisslén, Göteborgs Universitet, Institutionen för Biomedicin

 

 

 

 

 

Kontakt

Sebastian Havervall Doktorand