Disputationer Disputation: Sara Padrell Sánchez

2020-03-27 9:30 Add to iCal
Campus Solna CMB, Berzelius väg 21

Scalable, safe and GMP-compatible production of embryonic stem cell derived retinal pigment epithelial cells

The defence will be held online through the online meeting platform Zoom. Please contact Sara for more information

Huvudhandledare

Fredrik Lanner Ph.D
Enheten för obstetrik och gynekologi
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik
Karolinska Institutet

Bihandledare

Prof. Anders Kvanta
Enheten för ögon och syn
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Karolinska Institutet


Prof. Outi Hovatta 

 

Opponent

Agnete Kirkeby Ph.D
Institutionen för DanStem
Köpenhamns Universitet

Betygsnämnd

Kristiina Tammimies Ph.D
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Karolinska Institutet

Prof. Thomas Perlmann
Institutionen för cell och molekylärbiologi
Karolinska Institutet

Håkan Jönsson Ph.D
Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa
KTH