Disputationer Disputation: Sara Korlén

2019-05-29 9:00 - 23:59 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6, Karolinska Institutet, Solna

The many meanings of money: exploring health care professionals’ experience of economic governance

Författare

Sara Korlén, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Huvudhandledare

Ulrica von Thiele Schwarz, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Bihandledare

Peter Lindgren, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Isis Amer-Wåhlin, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Mats Brommels, Karolinska Institutet, Institutionen för lärande, informatik, management och etik

Opponent

Ulrika Winblad, Uppsala universitet, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Hälso- och sjukvårdsforskning

Betygsnämnd

Sari Ponzer, Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Anders Anell, Lunds universitet, Företagsekonomiska institutionen

Kerstin Isaksson, Mälardalens högskola, Akakemin för hälsa, vård och välfärd