Disputationer Disputation Sara Haile

2022-10-28 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Person-centred, nurse-led follow-up programme after surgical treatment for intermittent claudication

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Docent Birgitta Sigvant, Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet

Betygsnämnd
Professor Christine Kumlien, Institutionen för vårdvetenskap, Malmö Universitet
Docent Joakim Nordanstig, Institutionen för medicin, Göteborgs Universitet
Docent Ann-Christine von Vogelsang, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Handledare
Eva Joelsson Alm, Institutionen för Klinisk forskning och undervisning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Anneli Linné, Institutionen för Klinisk forskning och undervisning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Unn-Britt Johansson, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap, Sophiahemmets Högskola
Helena Lööf, Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens Universitet

Kontakt

Sara Haile Anknuten till Forskning