Disputationer Disputation: Sara Causevic

2023-04-21 13:00 Add to iCal
Campus Solna I sal David, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A

Välkommen till Sara Causevics disputation.

Avhandlingens titel: Sexual risk behaviors among young migrants and key populations in Sweden

Huvudhandledare
Mariano Salazar Torres, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Bihandledare
Anna Mia Ekström, professor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Anna Kågesten, biträdande lektor, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Nicola Orsini, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet
Susanne Strömdahl, docent, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet

Opponent
Bernadette Nirmal Kumar, professor, Norwegian Institute for Public Health, Oslo, Norway

Examinationkommitté
Georgina Warner, docent, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP, Uppsala Universitet
Salla Atkins, professor, Faculty of Social Sciences, Global Health and Social Policy group, Tampere University
Ronny Heikki Tikkanen, docent, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet

Ordförande
Elin Larsson, docent, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Kontakt