Disputationer Disputation: Sandra Wessman

2023-09-28 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CCK Lecture hall, R8:00

Precision medicine of ovarian cancer for adults and children: molecular, hereditary and clinical aspects

Opponent

Professor Neil Sebire, University College London Great Ormond Street, Institute of Child Health, England

Betygsnämnd

Docent Susanna Ranta, Karolinska Institutet, institutionen för kvinnors och barns hälsa  
Docent Ulrika Ottander, Umeå universitet, institutionen för klinisk vetenskap  
Docent Larry Mansouri, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Handledare

Huvudhandledare

Professor Joseph Carlsson, University of Southern California, Department of Pathology och Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi

Bihandledare

Professor Monica Nistér, Karolinska Institutet, institutionen för onkologi-patologi
Professor Ann Nordgren, Karolinska Institutet, institutionen för molekylär medicin och kirurgi

Välkommen!