Disputationer Disputation Sandra Jonmarker

2023-05-12 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Aulan (hiss C, plan 6)

Treatment of Coagulopathy in Patients with Critical COVID-19

Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Opponent
Professor Ulf Schött, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Betygsnämnd
Professor Margareta Holmström, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet
Docent Anita Hällgren, Medicinska Fakulteten, Linköpings Universitet
Docent Lena Nilsson, Institutionen för hälsa, medicin och vård, Linköpings Universitet

Handledare
Maria Cronhjort, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds Sjukhus, Karolinska Institutet
Eva Joelsson Alm, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet
Johan Mårtensson, Institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet
Martin Dahlberg, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Kontakt

Sandra Jonmarker Anknuten till Forskning