Disputationer Disputation Sandra Doveson

2022-11-29 10:00 Add to iCal
Annan Weitnersalen Sophiahemmet Högskola, Valhallavägen 91, Hus R, plan 2 och online

Titel: Experiences, expectations and treatment decision-making in men with metastatic prostate cancer

Huvudhandledare 

Docent Agneta Wennman-Larsen Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet Högskola 

Bihandledare 

Docent Lena Axelsson, Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet högskola 

Professor Per Fransson, Institutionen för omvårdnad, Umeå universitet 

Opponent 

Professor Karin Blomberg, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet 

Betygsnämnd 

Professor Maria Larsson, Institutionen för hälsovetenskaper, Karlstads universitet 

Professor Mia Bergenmar, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och

Institutionen för omvårdnadsvetenskap, Sophiahemmet högskola 

Docent Magnus Lindskog, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet och

Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet 

Kontakt

Sandra Doveson Anknuten till Forskning