Disputationer Disputation: Sandra af Winklerfelt Hammarberg

2023-02-17 13:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal H2, Alfred Nobels allé 23

”Aspects of Common Mental Disorders in Primary Care”

Huvudhandledare

Jeanette Westman, Ph.D. Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelning för omvårdnad,

Professor, Marie Cederschiöld högskola, institutionen för vårdvetenskap.

Bihandledare

Professor Cecilia Björkelund, Göteborgs universitet, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa.

Docent Anna Nager, Karolinska Institutet, institutionen för vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för allmän medicin och primärvård.

Opponent

Professor Hans Thulesius, Linnéuniversitet, Institutionen för medicin och optometri, Fakulteten för hälso- och livsvetenskap,

Docent Lunds universitet, allmänmedicin och samhällsmedicin.

Betygsnämnd

Docent Magnus Peterson, Uppsala Universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, avdelningen för allmänmedicin och preventivmedicin.

Docent Holger Theobald, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för allmänmedicin och primärvård.

Docent Monica Löfvander, Uppsala Universitet, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, avdelningen för allmänmedicin och preventivmedicin.

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/68186114536

Kontakt