Disputationer Disputation: Samsul Arefin

2023-05-30 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, NEO

Microcirculation in chronic kidney disease: from injury targets to potential therapeutics

För deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/64625610839

Huvudhandledare

Assoc. Prof. Karolina Kublickiene, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Bihandledare

Prof. Peter Stenvinkel, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Anna Witasp, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar


Prof.  Per-Johan Jakobsson, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna
Enheten för reumatologi

Dr. Mathias Loberg Haarhaus, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik – CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Fakultetsopponent

Prof. Sandra T. Davidge, PhD, FCAHS, FRSC
University of Alberta
Institutionen för obstetrik och gynekologi
Edmonton, Alberta;  CANADA 

Betygsnämnd

Assoc. Prof. Daniel Andersson, MD
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi
Enheten för Translationell hjärt- och skelettmuskelfysiologi

Professor Maria Eriksson, MD, PhD
Uppsala Universitet
Institutionen för medicinska vetenskaper, Njurmedicin

Assoc. Prof. Nailin Li
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin; Solna
Enheten för kardiovaskulär medicin

Kontakt

Samsul Arefin Assistent klinisk