Disputationer Disputation: Samara Arkani

2023-05-05 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Föreläsningssal L8:00, Centrum för molekylär medicin, Visionsgatan 18

Titel: "Molecular and Epidemiological Studies of Bladder Exstrophy and Epispadias Complex"

Huvudhandledare

Professor Agneta Nordenskjöld, Karolinska Institutet, Institutionen för Kvinnors och barns hälsa (KBH)

Bihandledare

Professor Anna Lindstrand, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

PhD Johanna Lundin, Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Docent Hans Matsson, Uppsala universitet, Institutionen för immunologi, genetik och patologi (IGP)

Opponent

Professor Linda Baker, Ohio State University, Kidney and Urinary Tract Center, Division of Pediatric Urology

Betygsnämnd

Docent Pernilla Stenström, Lund University, Institutionen för kliniska vetenskaper (IKVL)

Professor Peter Wiklund, Karolinska Institutet, Molekylär medicin och kirurgi (MMK)

Docent Margareta Nordling, Linköping University, Institutionen för biomedicinska och kliniska vetenskaper (BKV)