Disputationer Disputation: Sam Hobson

2023-05-10 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Gene, NEO

Chronic Kidney Disease and Early Vascular Ageing: Pinpointing Culprits Of Injury And Targets For Intervention

Zoom link: https://ki-se.zoom.us/j/62762777227 

Huvudhandledare

Assoc. Prof. Karolina Kublickiene, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Bihandledare

Prof. Peter Stenvinkel, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Anna Witasp, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för medicinska njursjukdomar

Prof. Thomas Ebert, MD
University of Leipzig Medical Center
Medicinsk avdelning III—Endokrinologi, nefrologi, reumatologi

Fakultetsopponent

Dr Vicky MacRae, PhD
Edinburghs universitet
The Roslin Institute

Betygsnämnd

Prof. Moustapha Hassan, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för Laboratoriemedicin
Enheten för Experimentell cancermedicin

Prof. Rachel Fisher, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin, Solna
Enheten för kardiovaskulära sjukdomar

Prof. Peter Nilsson, MD, PhD
Medicinska fakulteten / Institutionen för kliniska vetenskaper,
Lunds Universitet- Malmö

Kontakt

Sam Hobson Doktorand-L