Disputationer Disputation Sahl Khalid Bedri

2019-09-27 9:00 Add to iCal
Annan Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, plan 6, 90-salen

Titel: Multiple sclerosis: from genetic variants to biomarkers

Huvudhandledare:

Anna Glaser, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Jan Hillert, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Hans Grönlund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Wangko Lundström, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Laura Airas, Department of Clinical Medicine, University of Turku

Betygsnämnd:

Torbjörn Gräslund, Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa, Kungliga Tekniska Högskolan

Benedict Chambers, Institutionen för medicin Huddinge, Karolinska Institutet

Caroline Graff, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet

Kontakt

Sahl Khalid Bedri Anknuten till Forskning