Disputationer Disputation: Robin Pronk

2020-03-27 9:30 Add to iCal
Campus Solna Eva & Georg Klein (Biomedicum 1), Karolinska Institutet, Solnavägen 9, entréplan

Välkommen till Robin Pronks disputation kl. 09:30 i Eva & Georg Kleins hörsal i Biomedicum den 27 mars 2020. Det går även att delta online via Zoom.

Delta via Zoom

För att delta vid mötet via Zoom, besök: https://ki-se.zoom.us/j/4884406617

Mötes-ID: 488 440 6617

Titel

"Brain development in a dish"

Författare

Robin Pronk, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Huvudhandledare

Anna Falk, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Bihandledare

Eva Hedlund, Karolinska Institutet, Institutionen för neurovetenskap

Klas Blomgren, Karolinska Institutet, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Disputationsordförande

Jonathan Coquet, Karolinska Institutet, Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi

Opponent

Ana Martin-Villalba, German Cancer Research Center, Division of Molecular Biology, Tyskland

Betygsnämnd

Gonçalo Castelo-Branco, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik

Mattias Alenius, Umeå universitet, Institutionen för molekylärbiologi

Elisabet Andersson, Karolinska Institutet, Institutionen för komparativ medicin

Kontakt

Robin Pronk