Disputationer Disputation Robin Fondberg

2021-06-23 9:30 Add to iCal
Campus Solna Stora konferensrummet, Nobels väg 9 och via Zoom

Titel: Mechanisms of Flavor Perception – How Odor and Taste Interact When We Eat

Huvudhandledare

Docent Janina Seubert, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Lektor Johan Lundström, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Professor Mats Olsson, Institutionen för Klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Opponent

PhD. Maria Veldhuizen, Institutionen för anatomi, Mersin University

Betygsnämnd

Docent Linus Andersson, Institutionen för psykologi Umeå Universitet

Professor Paulina Nowicka, institutionen för kostvetenskap, Uppsala Universitet

Professor Mats Nilsson, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholm Universitet

Kontakt

Robin Fondberg Forskningsspecialist