Disputationer Disputation: Roberto Vargas Paris

2020-12-16 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sal J3:14, Eugeniavägen 3, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna/ Även via Zoom

Välkommen till Roberto Vargas Paris disputation med titeln: "MRI sequences for detection of acute pulmonary embolism".

Titel

"MRI sequences for detection of acute pulmonary embolism"

Författare

Roberto Vargas Paris, Karolinska Institutet

Opponent

Tino Ebbers, Linköping University

Huvudhandledare

Peter Lindholm, Karolinska Institutet

Bihandledare

Sven Nyrén, Karolinska Institutet

Mikael Skorpil, Karolinska Institutet

Betygdnämnd

Nikolaos Kartalis, Karolinska Institutet

Anna Ågren, Karolinska Institutet

Erik Hedström, Lunds University

Kontakt