Disputationer Disputation: Robert Edfors, Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

2019-12-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Birkeaulan, F52, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Titel på avhandlingen: "Influence of chronic kidney disease on presentation, treatment and outcome in patients with coronary artery disease"

Huvudhandledare: Professor Tomas Jernberg  
Danderyds sjukhus
Institutionen för kliniska vetenskaper

Bihandledare: 
Karolina Szummer, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för medicin
Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Professor Stefan James  
Uppsala Universitet 
Institutionen för medicinska vetenskaper 

Marie Evans, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap 

Opponent: Sten Dalby Kristensen, Aarhus University

Kontakt

Robert Edfors Anknuten till Forskning