Disputationer Disputation Rina Juel Kaptain

2020-09-11 9:00 - 14:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg Sal 102, Alfred Nobels allé 23 + Zoom

Välkommen till Rina Juel Kaptains disputation den 11 september 2020
kl. 09:00 i sal 102, Alfred Nobels allé 23, Flemingsberg. Det går även att delta online via Zoom eller telefon.

Delta i mötet online

Via länk: https://ki-se.zoom.us/j/67118982416

Delta i mötet via mobil eller läsplatta

Du kan delta genom att ladda ner gratisappen Zoom Cloud Meetings iOS eller Android app. När du öppnar appen ansluter du till mötet genom att ange mötets ID-nummer: 671 189 824 16

Delta via telefon

Du kan ansluta till mötet via telefon genom att ringa något av följande nummer och därefter knappa in mötets ID-nummer
671 189 824 16 när du uppmanas göra det. 

+46 8 4468 2488 Sweden

+46 8 5052 0017 Sweden

+46 850 539 728 Sweden

Mötes-ID: 671 189 824 16

Om du befinner dig utomlands, kan du hitta det nummer som gäller för det land du befinner dig i på länken https://ki-se.zoom.us/u/cer46MKOlP

Titel

”Everyday life activities of people with chronic obstructive pulmonary disease: Performance, management and everyday technology use”

Författare

Rina Juel Kaptain

Huvudhandledare

Professor Anders Kottorp, Malmö University, Faculty of health and society

Bihandledare

Associate Professor Ann-Helen Patomella, Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för arbetsterapi

Associate Professor Tina Helle, University College of Northern Denmark, Department of Occupational Therapy

Opponent

Associate Professor Maria Haak, Högskolan Kristianstad, Faculty of health sciences

Betygsnämnd

Professor Karin Wadell, Umeå universitet, Department of Community Medicine and Rehabilitation, Unit: Physiotherapy

Associate Professor Susanne Gustafsson, Göteborgs universitet, Institute of Neuroscience and Physiology, Department of Health and Rehabilitation

Associate Professor Lisa Ekstam, Lunds universitet, Department of Health Care Sciences

Dokument

Kontakt