Disputationer Disputation Rikard Grankvist

2022-03-18 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Rolf Luft Auditorium, L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Titel: Development of Superselective Endovascular Tissue Access and Sampling

Huvudhandledare

Professor Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet 

Bihandledare

Professor Stefan Jonsson, Institutionen för Materialvetenskap, Kungliga Tekniska Högskolan 

Opponent 

Professor Agnieszka Pawlak, Polish Academy of Sciences, Mossakowski Medical Research Centre

Betygsnämnd

Docent Inger Keussen, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet 

Professor Allan Sirsjö,  Institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro Universitet 

Professor Bert Andersson, Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet

Kontakt

Rikard Grankvist Anknuten till Forskning