Disputationer Disputation: Richelle Duque Björvang

2021-12-03 14:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möllersalen, Neo

Fewer Kids: Not Always By Choice
The link between endocrine-disrupting chemicals and female reproductive health

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/66270082473?pwd=Q3J4VXFwT0Z2Q2dYNHlGbmpyVmE0UT09

Huvudhandledare

Docent Pauliina Damdimopoulou, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Bihandledare

Prof. Carl-Gustaf Bornehag, PhD
Karlstad Universitet
Institutionen för hälsovetenskaper

Prof. Emerita Outi Hovatta, PhD Retired Professor
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för obstetrik och gynekologi

Astrud Tuck, PhD
Janssen-Cilag,
Solna Sweden

Fakultetsopponent

Prof. Russ Hauser, MD, ScD
Harvard T.H. Chan School of Public Health
Department of Environmental Health

Betygsnämnd

Prof. Elisabet Stener-Victorin, MD, PhD
Karolinska Institutet
Institutionen för fysiologi och farmakologi

Assoc. Prof. Laura Vandenberg, PhD
University of Massachusetts
Amherst School of Public Health and Health Sciences
Department of Environmental Health Sciences

Assoc. Prof. Paolo Frumento, PhD
University of Pisa
Department of Political Sciences

Kontakt

Richelle Duque Björvang Anknuten till Forskning