Disputationer Disputation: Riccardo Lo Martire

2022-01-14 10:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Erna Möller-salen, NEO, Blickagången 16 eller via Zoom

Titel: Sickness absence among chronic pain patients in Swedish specialist healthcare

Huvudhandledare

Björn Äng, docent, Karolinska Institutet, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, sektionen för fysioterapi / professor, Högskolan Dalarna, institutionen för hälsa och välfärd

Bihandledare

Linda Vixner, med. dr., Högskolan Dalarna, institutionen för hälsa och välfärd

Björn Gerdle, professor, Linköpings universitet, institutionen för hälsa, medicin och vård

Opponent

Anders Kottorp, professor, Malmö universitet, fakulteten för hälsa och samhälle

Betygsnämnd

Kristina Alexanderson, professor Karolinska Institutet, institutionen för klinisk neurovetenskap, avdelningen för försäkringsmedicin

Erin Gabriel, docent, Karolinska Institutet, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik

Anne Söderlund, professor, Mälardalens högskola, akademin för hälsa, vård och välfärd, avdelningen för fysioterapi

Zoom

Välkommen att delta via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61672726291