Disputationer Disputation: Resti Rudjito

2021-06-18 13:00 Add to iCal
Campus Solna CMM Lecture Hall, L8:00, Karolinska University Hospital, Solna

Välkommen till Resti Rudjitos disputation fredagen den18 juni kl 13.00 i CMM Lecture Hall, L8:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna samt via Zoom. På grund av pandemin rekommenderas deltagande via Zoom.

Titel

"Pain in rheumatoid arthritis : bone and neuroinflammation-associated mechanisms"

Författare

Resti Rudjito, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Camilla Svensson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.

Bihandledare

Chantal Chenu , Helena Harris Erlandsson, Andrade Jimenez , Miguel Juan

Sammanfattning

Läs en sammanfattning av avhandlingen här

Delta via Zoom

Länk till mötet här

Kontakt

Resti Rudjito Anknuten till Forskning