Disputationer Disputation: Renata Varnaite

2022-02-11 12:30 - 17:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Online/9Q Månen, vån 9, ANA Futura, Alfred Nobels Allé 8, Huddinge

Välkommen till Renata Varnaite's disputation med titeln "Adaptive immune responses to tick-borne encephalitis virus and SARS-CoV-2".

Fotografi av leende kvinna med röd tröja och rött hår
Renata Varnaité vid CIM, institutionen för medicin, Huddinge. Foto: Tyler Sandberg.

Doktorand

Renata Varnaite, Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Avhandlingens titel

"Adaptive immune responses to tick-borne encephalitis virus and SARS-CoV-2".

Huvudhandledare

Ass. Prof. Sara Gredmark Russ, Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Bihandledare

Ass. Prof. Jonas Klingström, PhD Kim Blom, Prof. Hans-Gustaf Ljunggren

Samtliga bihandledare är verksamma vid Centrum för infektionsmedicin (CIM), institutionen för medicin, Huddinge, KI.

Opponent

Prof. Jason Botten, Department of Medicine, Division of Immunobiology, The University of Vermont, USA.

Betygsnämnd

Prof. Anna-Lena Spetz, institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut, Stockholms universitet.
Prof. Kristina Eriksson, Avd. för reumatologi och inflammationsforskning, institutionen för medicin, Göteborgs universitet.
Prof. Niklas Arnberg, Avd. för virologi, institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet.

Delta online

För att delta online, vänligen använd följande länk på Zoom: 
https://ki-se.zoom.us/j/64600501489 

Kontakt