Disputationer Disputation Rasmus Elrud

2020-02-28 9:00 Add to iCal
Campus Solna Samuelssonsalen, Tomtebodavägen 6

Titel: Sickness absence, disability pension, and permanent medical impairment, among car occupants injured in a crash

Huvudhandledare:

Lektor Helena Stigson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Med dr. Emilie Friberg, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Senior professor Kristina Alexanderson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Adjungerad professor Matts-Åke Belin, Institutionen för filosofi och historia, Kungliga Tekniska Högskolan

Betygsnämnd:

Professor Marie Hasselberg, Institutionen för global folkhälsa, Karolinska Institutet

Docent Rikard Fredriksson, Institutionen för mekanik och maritima vetenskaper, Chalmers Tekniska Högskola

Senior professor Ulf Björnstig, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå Universitet

Kontakt