Disputationer Disputation Rasmus Berglund

2021-02-26 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna CMM Föreläsningssal, CMM L8:04

Titel: Microglia – Health promoting pathways and therapeutic targets in ageing and neuroinflammation

Huvudhandledare

Tomas Olsson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare

Maja Jagodic, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

André Ortlieb Guerreiro-Cacais, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent

Manuel Friese, Institute for Neuroimmunology and Multiple Sclerosis, University Medical Centre Hamburg-Eppendorf

Betygsnämnd

Marita Troye Blomberg, Institutionen för molekylär biovetenskap, Stockholms Universitet

Göran Solders, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Per Nilsson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet

Länk till zoom-möte

https://ki-se.zoom.us/j/67454920801

Kontakt

Rasmus Berglund Assistent Klinisk