Disputationer Disputation - Ranaa Akkawi El Edelbi

2021-12-09 9:00 Add to iCal
Astrid Lindgrens barnsjukhus Skandiasalen, Karolinskavägen 37A, Q3:01

Anticancer drug treatment in pediatric patients: Studies on optimizing dosage and on parental guidance for improved drug handling at home

Huvudhandledare

Docent Synnöve Lindemalm  

Karolinska Institutet  

Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)  

Avdelning för pediatrik 

Bihandledare 

Professor Staffan Eksborg  

Karolinska Institutet  

Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Barncancerforskningsenheten 

Avdelning för pediatrik  

Opponent

Docent Ellen Vinge 

Lunds Universitet 

Institutionen för laboratoriemedicin 

Avdelningen för klinisk kemi och farmakologi 

Examination Board: 

Professor Göran Wennergren 

Göteborgs Universitet 

Avdelning för pediatrik 

 

Docent Ulrika Gillespie 

Uppsala Universitet 

Avdelning för farmaci 

 

Docent Pernilla Pergert 

Karolinska Institutet 

Institutionen för kvinnors och barns hälsa 

Barncancerforskningsenheten 

Avdelning för pediatrik