Disputationer Disputation Ramil Hakim

2019-12-11 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Sal Ulf von Euler, Eugeniavägen 3, Solna

Titel: Immune Cells and Stem Cells in Spinal Cord Injury: Defining Spinal Cord Injury Associated Microglia

Huvudhandledare:

Professor Lou Brundin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Professor Mikael Svensson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Dr. Vasilios Zachariadis, Institutionen för Onkologi-patologi, Karolinska Institutet

Dr. Ruxandra Covacu, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Professor Michael Fehlings, Division of Neurosurgery, University of Toronto

Betygsnämnd:

Professor Per Uhlén, Institutionen för Medicinsk biokemi och biofysik, Karolinska Institutet

Dr. Cecilia Götherström, Institutionen för Klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), Karolinska Institutet

Professor Niklas Marklund, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet

Kontakt

Ramil Hakim