Disputationer Disputation: Ralph MacKinnon

2021-10-01 9:00 - 23:59 Add to iCal
Online Zoom

Välkommen till Ralph MacKinnons disputation fredagen den 1 oktober 2021 kl 9 via Zoom och på LIME/Widerströmska huset.

Anslut via Zoom

Maila till Ralph MacKinnon eller Terese Stenfors om du planerar att närvara så mailar vi Zoom-länk samt meddelar lokal.

Titel

"From In-Situ Simulation to Beyond: Improving Paediatric Trauma Care."

Författare

Ralph MacKinnon, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Terese Stenfors, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Bihandledare

Ulrica von Thiele-Schwarz, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Karin Pukk-Härenstam, Institutionen för lärande, informatik, management och etik, Karolinska Institutet

Opponent

Doris Østergaard, University of Copenhagen   

Betygsnämnd

Susanne Guidetti, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Karolinska Institutet

Siri Wiig, University of Stavanger 

Johan Bergström, Lund University 

Kontakt

Ralph Mackinnon Anknuten till Forskning