Disputationer Disputation: Raffaella Pozzi Mucelli

2022-12-16 13:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Föreläsningssal C1:87

Pancreatic cancer: prevention through improved diagnostics in individuals at risk

Huvudhandledare

Docent Nikolaos Kartalis
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - CLINTEC
Enheten för radiologi

Bihandledare

Professor Marco del Chiaro
University of Colorado School of Medicine
Institutionen för kirurgi
Enheten för kirurgisk onkologi

Professor Caroline S. Verbeke
Universitetet i Oslo
Avdelning för patologi

Professor Lennart Blomqvist
Karolinska Institutet
Institutionen för molekylär medicin och kirurgi - MMK
Enheten för diagnostisk radiologi

Fakultetsopponent

Professor Miriam Klauß
Heidelberg Universitet
Institutionen för diagnostisk och interventionell radiologi
Enheten för bukradiologi

Betygsnämnd

Docent Hanna Sartor
Malmö Lunds Universitet
Institutionen för translationell medicin
Enhet för diagnostisk radiologi

Professor Paul Nikolaidis
Northwestern Memorial Hospital, Chicago
Institutionen för Radiologi

Professor Bengt Isaksson
Uppsala Universitet
Institutionen för kirurgiska vetenskaper
Enheten för gastrointestinal kirurgi

Kontakt