Disputationer Disputation: Puran Chen, CIM

2020-08-21 9:30 Add to iCal
Campus Flemingsberg 4V, Alfred Nobels Allé 8, plan 4, Huddinge

Titel på avhandlingen: "Models of the lung tissue microenvironment for studies of human myeloid cell function"

Huvudhandledare
Mattias Svensson, Docent, MedH, KI

Bihandledare
Rolf Lewensohn, Professor, OnkPat, KI
Staffan Strömblad, Professor, BioNut, KI

Opponent
Colin D Bingle, Professor, University of Sheffield, UK

Betygsnämnd

Anna Smed Sörensen, Docent, MedS, KI
Anders P Håkansson, Professor, Lunds Universitet
Liv Eidsmo, Docent, MedS, KI

Zoom
https://ki-se.zoom.us/j/66018318309?from=msft; 
Meeting ID: 697 6642 7290

Kontakt

Mattias Svensson Senior forskare