Disputationer Disputation: Pierre Campenfeldt

2020-10-02 9:00 Add to iCal
Campus Flemingsberg Jan-Åke Gustafssonsalen, NEO-huset, Blickagången 16, entréplan. Samt via Zoom

Fracture healing, functional outcome and health related quality of life in younger patients with a femoral neck fracture

Deltagande via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61012757273

Handledare

Docent Margareta Hedström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Bihandledare

Docent Wilhelmina Ekström
Karolinska Institutet
Institutionen molekylär medicin och kirurgi
Enheten för ortopedi

Medicine doktor Amer Al-Ani
Ortopedimottagningen,
Vällingby Läkarhus, Praktikertjänst AB

Opponent

Medicine doktor Björn Salomonsson
Karolinska Institutet
Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus
Avdelningen för ortopedi

Betygsnämnd

Professor Dorota Religa
Karolinska Institutet
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Docent Yohan Robinson
Sahlgrenska Akademin, vid Göteborgs Universitet
Institutionen för kliniska vetenskaper, och 
Försvarsmedicincentrum, Göteborg

Docent Ingrid Bergström
Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk vetenskap, Intervention och teknik (CLINTEC)
Enheten för ortopedi och bioteknologi

Kontakt

Pierre Campenfeldt Anknuten till Forskning