Disputationer Disputation Philip Little

2020-03-27 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna J3:11 Birger & Margareta Blombäck, Bioclinicum

Titel: Penumbra Oxygen Metabolism and Acute Neuroinflammation in Ischemic Stroke - MRI and PET imaging of a M2 Occlusion Model in Rat

Huvudhandledare:

Staffan Holmin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Bihandledare:

Peter Damberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, intervention och teknik, Karolinska Institutet

Michael Söderman, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Tommy Andersson, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet

Opponent:

Leif Østergaard, Department of Clinical Medicine, University of Århus, Danmark

Betygsnämnd:

Johan Wassélius, Avdelningen för diagnostisk radiologi, Lunds universitet

Zaal Kokaia, Avdelningen för neurologi, Lunds Universitet

Anders Lewén, Institutionen för neurovetenskap, Uppsala Universitet

Kontakt

Philip Little Anknuten till Forskning