Disputationer Disputation Philip Haraldson

2021-11-19 9:00 - 12:00 Add to iCal
Danderyds sjukhus Aulan, entréplan samt via Teams

Provoked Vestibulodynia - evaluation of a new treatment modality and early life health.

Huvudhandledare: Nina Bohm-Starke, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KIDS

Bihandledare: Ulrika Heddini, Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, KIDS

Bihandledare: Kent NilssonInstitutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, CKF Västerås

Betygsnämnd: 
Lena Marions, Karolinska Institutet
Elisabet Nylander, Umeå Universitet
Daniel Altman, Uppsala Universitet

Opponent: Professor David Foster,University of Rochester, Department of Obstetrics and Gynecology, New York, USA

TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTM4MmU0MzItODZl…

 

 

Kontakt