Disputationer Disputation: Peyman Bakhshayesh

2020-11-13 9:00 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna NKS, J3:04, lokal: Torsten N Wiesel

Clinical and radiological aspects of traumatic pelvic ring injury

Opponent

Mikael Sundfeldt, Göteborgs Universitet

Betygsnämnd

Malin Jonsson Fagerlund, Karolinska Institutet

Sune Larsson, Uppsala Universitet

Rikard Wedin, Karolinska Institutet

Huvudhandledare

Anders Enocson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 

Bihandledare

Henrik Olivecrona, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 

Karl-Åke Jansson, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi 

Avhandling

Clinical and radiological aspects of traumatic pelvic ring injury

Kontakt