Disputationer Disputation: Petri Rantanen

2024-06-14 Add to iCal
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Clarence Crafoord, A5:04. Eugeniavägen 3

Prognostic factors in colorectal cancer

Opponent

Abbas Chabok, Centrum för klinisk forskning, Västmanland, Uppsala Universitet

Betygsnämnd

Richard Marsk, Institutionen för kliniska vetenskaper, DS, Karolinska Institutet

Richard Palmqvist, Institutionen för medicinsk biovetenskap, Umeå Universitet

Hanna de la Croix, Institutionen för kliniska vetenskaper, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet

Huvudhandledare

Ulrik Lindforss, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Bihandledare

Annika Lindblom, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Caroline Nordenvall, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet

Anna Martling, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet