Disputationer Disputation - Petra Um-Bergström

2019-11-22 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Sal Ihre

FROM YOUTH TO ADULT: STUDIES ON CRONIC AIRWAY OBSTRUCTION WITH SPECIAL REFERENCE TO EVENTS IN THE NEONATAL PERIOD

Huvudhandledare:

Professor Magnus Sköld
Karolinska Institutet, Institutionen för medicin, Solna, Division of Respiratory Medicine.

Opponent:

Professor Leif D. Nelin
Ohio State University College of Medicine
Department of Pediatrics

Betygsnämnd:

Docent Bill Hesselmar
Göteborgs Universite
Sahlgrenska akademin

Professor Eva Rönmark
Umeå Universitet
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Docent Lena Uller
Lund University
Institutionen för respiratorisk immunofarmakologi

Bihandledare:

Professor Erik Melén
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, KI SÖS

Dr Eva Berggren-Broström
Karolinska Institutet
Institutionen för Klinisk forskning och utbildning, KI SÖS

Docent Giovanni Ferrara
Karolinska Institutet
Institutionen för Medicin, Solna