Disputationer Disputation - Petra Um Bergström

2019-11-22 9:00 Add to iCal
Södersjukhuset Föreläsningssal Ihre, Södersjukhuset

From youth to adult: Studies on chronic airway obstruction with special reference to events in the neonatal period

Huvudhandledare

Magnus Sköld, Professor, Institutionen för medicin, Solna

Bihandledare

Erik Melén, Professor  Klinisk forskning och utbildning, KI, Södersjukhuset

Eva-Berggren-Broström, PhD, Klinisk forskning och utbildning, KI, Södersjukhuset

Giovanni Ferrara, Institutionen för medicin, Solna

Opponent

Leif D Nelin, Professor, Nationwide Children´s Hospital, Ohio State University College of Medicine

Betygsnämnd

Bill Hesselmar, docent, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitet

Eva Rönmark, professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet

Lena Uller, docent, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds Universitet