Disputationer Disputation: Peter Tedeholm

2023-09-01 13:00 Add to iCal
Campus Solna Kleinsalen, Biomedicum, Karolinska Institutet, Solna

Välkommen att närvara vid Peter Tedeholms Disputation!

Titel: "Personnel selection in tactical intervention units"

Författare: Peter G Tedeholm 

Handledare: Ph.D, MD Agneta Larsson, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet

Bi-handledare: Anders Sjöberg, SU

Kontakt

Peter Tedeholm Doktorand